مواد غذایی/حبوبات و سویا
جو پرک ترخینه 200 گرم
جو پرک ترخینه 200 گرم
جو پرک ترخینه 200 گرم
جو پرک ترخینه 200 گرم

ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه

جو پرک ترخینه  200گرم

×

محصولات مرتبط

عدس سمیه
10

لوبیا چیتی سمیه وزن-700 گرم
10

ماش گلستان 900 گرم
10

لپه تکاپو900 گرم
10

نخود لوبیا درهم سمیه وزن- 700گرم
10

سویا پروتئین ریزدانه  سبحان ۲۵۰گرم
10

ارد نول ترخینه ۷۰۰گرم
10

ذرت تکاپو وزن-900 گرم
10

اسپند گلها80 گرم
10

جو پرک ترخینه 200 گرم
10

عدس چمنی 700 گرم
10

بلغور جو ترخینه 350 گرم
10