کنسرو و غذاهای آماده/غذاهای آماده ی منجمد
همبرگر ممتاز برگر مام ۶۰ درصد بدون کاغذ ۵۰۰گرم
همبرگر ممتاز برگر مام ۶۰ درصد بدون کاغذ ۵۰۰گرم
همبرگر ممتاز برگر مام ۶۰ درصد بدون کاغذ ۵۰۰گرم

ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه

همبرگرممتاز برگر مام ۶۰ درصد برون کاغذ ۵۰۰گرم 

در دمای 18- درجه سانتیگراد نگهداری شود

×

محصولات مرتبط

همبرگر معمولی هایزم 30% وزن ۵۰۰ گرم
10

همبرگر ویژه99-60% گوشت خالص وزن 500گرم
10

همبرگر99- 30%گوشت خالص وزن 500گرم
10

همبرگر ممتاز برگر مام ۶۰ درصد بدون کاغذ ۵۰۰گرم
10

همبرگر معمولی مام  وزن500گرم
10

نان نیمه آماده پیتزا منجمد یاشگین وزن 450گرم
10

همبرگر کلاسیک برگر مام 95% بدون کاغذ 500گرم
10