مواد پروتئینی/سوسیس و کالباس
1کیلو سوسیس۵۵%گوشت مرغ کوکتل بلژیکی سوگل
1کیلو سوسیس۵۵%گوشت مرغ کوکتل بلژیکی سوگل
1کیلو سوسیس۵۵%گوشت مرغ کوکتل بلژیکی سوگل

ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه

1 کیلو سوسیس ۵۵%گوشت مرغ کوکتل بلژیکی سوگل

×

محصولات مرتبط

1 کیلو سوسیس۵۵%گوشت کوکتل هنو پروتئین
10

1 کیلو کالباس مرغ۶۰% ماسل حاوی پروتئین
10

1کیلو سوسیس۵۵%گوشت مرغ کوکتل بلژیکی سوگل
10

1 کیلو کالباس 70 درصد آرکا گوشت قرمز
10

نیم کیلو کالباس هلندی 40 درصد کاله
10

1 کیلو کالباس ۷۰ درصد گوشت قرمز دودی (پپرونی) دارا
10

1 کیلو سوسیس سولیکو کاله
10

کالباس 60 درصد گوشت مرغ با قارچ سوگل250g
10

1 کیلو سوسیس شام شام
10

1 کیلو کالباس 40 درصد گوشت هنو
10

1 کیلو سوسیس آلمانی۴۰%گوشت قرمزسوان
10

1 کیلو کالباس خشک سوان۶۰%بلژیکی
10