مواد پروتئینی/سوسیس و کالباس
1 کیلو سوسیس آلمانی۴۰%گوشت قرمزسوان
1 کیلو سوسیس آلمانی۴۰%گوشت قرمزسوان
1 کیلو سوسیس آلمانی۴۰%گوشت قرمزسوان

ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه

1 کیلو سوسیس آلمانی۴۰%گوشت قرمزسوان

×

محصولات مرتبط

1 کیلو سوسیس آلمانی۴۰%گوشت قرمزسوان
10

1 کیلو سوسیس سولیکو
10

1 کیلو سوسیس شام شام
10

1 کیلو کالباس گوشت قرمز ۶۰%سوگل
10

1کیلو سوسیس۵۵%گوشت مرغ کوکتل بلژیکی سوگل
10

کالباس 60 درصد گوشت مرغ با قارچ سوگل250g
10

1 کیلو کالباس مرغ۶۰% ماسل حاوی پروتئین
10

1 کیلو سوسیس سوگل
10

1 کیلو سوسیس 55%هات داگ سوگل
10

1 کیلو کالباس ۷۰ درصد گوشت قرمز دودی (پپرونی) دارا
10

1 کیلو کالباس 60 درصد خشک فیله
10

1 کیلو کالباس 40 درصد گوشت هنو
10