مواد پروتئینی/سوسیس و کالباس
1 کیلو سوسیس سولیکو
1 کیلو سوسیس سولیکو
1 کیلو سوسیس سولیکو

ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه

1 کیلو سوسیس سولیکو

×

محصولات مرتبط

1 کیلو سوسیس 55%هات داگ سوگل
10

1 کیلو سوسیس سولیکو کاله
10

1 کیلو سوسیس شام شام
10

1 کیلو کالباس 40 درصد گوشت هنو
10

1 کیلو کالباس 60 درصد گوشت قرمز کراکف سولیکو با پنیر و طعم دود کاله
10

کالباس 60 درصد گوشت مرغ با قارچ سوگل250g
10

1 کیلو کالباس ۷۰ درصد گوشت قرمز دودی (پپرونی) دارا
10

1 کیلو کالباس 60 درصد سوگل
10

1 کیلو سوسیس۵۵%گوشت کوکتل هنو پروتئین
10

1 کیلو سوسیس سوگل
10

1 کیلو سوسیس 70 درصد کوکتل دودی رباط
10

1 کیلو کالباس گوشت قرمز ۶۰%سوگل
10