مواد پروتئینی/سوسیس و کالباس
1 کیلو سوسیس ۹۰ درصد گوشت قرمز دارا
1 کیلو سوسیس ۹۰ درصد گوشت قرمز دارا
1 کیلو سوسیس ۹۰ درصد گوشت قرمز دارا

ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه

1 کیلو سوسیس ۹۰ درصد گوشت قرمز دارا 

×

محصولات مرتبط

1 کیلو کالباس 60 درصد سوگل
10

1 کیلو سوسیس 55%هات داگ سوگل
10

1 کیلو سوسیس سولیکو کاله
10

1 کیلو کالباس 60 درصد خشک فیله
10

1 کیلو کالباس گوشت قرمز ۶۰%سوگل
10

1 کیلو سوسیس۵۵%گوشت کوکتل هنو پروتئین
10

1کیلو سوسیس۵۵%گوشت مرغ کوکتل بلژیکی سوگل
10

کالباس 60 درصد گوشت مرغ با قارچ سوگل250g
10

1 کیلو سوسیس شام شام
10

1 کیلو سوسیس سولیکو
10

1 کیلو کالباس 60 درصد گوشت قرمز کراکف سولیکو با پنیر و طعم دود کاله
10

1 کیلو کالباس مرغ۶۰% ماسل حاوی پروتئین
10