مواد پروتئینی/سوسیس و کالباس
1 کیلو کالباس مرغ۶۰% ماسل حاوی پروتئین
1 کیلو کالباس مرغ۶۰% ماسل حاوی پروتئین
1 کیلو کالباس مرغ۶۰% ماسل حاوی پروتئین

ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه

 1 کیلو کالباس مرغ ماسل

×

محصولات مرتبط

1 کیلو سوسیس سولیکو
10

1 کیلو کالباس 70 درصد آرکا گوشت قرمز
10

1 کیلو سوسیس 70 درصد کوکتل دودی رباط
10

1کیلو سوسیس۵۵%گوشت مرغ کوکتل بلژیکی سوگل
10

1 کیلو سوسیس 55%هات داگ سوگل
10

نیم کیلو کالباس هلندی 40 درصد کاله
10

1 کیلو کالباس 60 درصد خشک فیله
10

1 کیلو کالباس 40 درصد گوشت هنو
10

1 کیلو سوسیس سوگل
10

1 کیلو سوسیس شام شام
10

1 کیلو کالباس خشک سوان۶۰%بلژیکی
10

1 کیلو کالباس 60 درصد سوگل
10