مواد پروتئینی/سوسیس و کالباس
1 کیلو کالباس گوشت قرمز ۶۰%سوگل
1 کیلو کالباس گوشت قرمز ۶۰%سوگل
1 کیلو کالباس گوشت قرمز ۶۰%سوگل

ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه

1 کیلو کالباس گوشت قرمز ۶۰%سوگل

×

محصولات مرتبط

1 کیلو کالباس 40 درصد گوشت هنو
10

1 کیلو سوسیس سوگل
10

1 کیلو سوسیس سولیکو کاله
10

1 کیلو کالباس ۷۰ درصد گوشت قرمز دودی (پپرونی) دارا
10

کالباس 60 درصد گوشت مرغ با قارچ سوگل250g
10

1کیلو سوسیس۵۵%گوشت مرغ کوکتل بلژیکی سوگل
10

نیم کیلو کالباس هلندی 40 درصد کاله
10

1 کیلو کالباس 60 درصد گوشت قرمز کراکف سولیکو با پنیر و طعم دود کاله
10

1 کیلو کالباس 60 درصد خشک فیله
10

1 کیلو کالباس خشک سوان۶۰%بلژیکی
10

1 کیلو سوسیس سولیکو
10

1 کیلو سوسیس 70 درصد کوکتل دودی رباط
10