مواد پروتئینی/سوسیس و کالباس
1 کیلو کالباس 40 درصد گوشت هنو
1 کیلو کالباس 40 درصد گوشت هنو
1 کیلو کالباس 40 درصد گوشت هنو

ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه
ضمانت بازگشت وجه

1 کیلو کالباس

×

محصولات مرتبط

کالباس 60 درصد گوشت مرغ با قارچ سوگل250g
10

1 کیلو کالباس 60 درصد خشک فیله
10

1 کیلو کالباس 70 درصد آرکا گوشت قرمز
10

1 کیلو سوسیس 70 درصد کوکتل دودی رباط
10

1 کیلو سوسیس۵۵%گوشت کوکتل هنو پروتئین
10

1 کیلو سوسیس سولیکو کاله
10

1 کیلو سوسیس شام شام
10

1 کیلو کالباس مرغ۶۰% ماسل حاوی پروتئین
10

1 کیلو کالباس گوشت قرمز ۶۰%سوگل
10

1 کیلو سوسیس 55%هات داگ سوگل
10

1 کیلو کالباس 40 درصد گوشت هنو
10

1 کیلو سوسیس سوگل
10